VII TORUŃSKA OLIMPIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kolejna siódma edycja Olimpiady dla Osób Niepełnosprawnych organizowana w Toruniu.

Jeżeli chcesz wziąć udział w Olimpiadzie pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i wyślij na adres naszego Stowarzyszenia.

Zapoznaj się z regulaminem naszej Olimpiady :

Toruńska Olimpiada została powołana do życia z inicjatywy i na prośbę osób niepełnosprawnych zgłaszających się indywidualnie z licznymi zapytaniami do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu w sprawie organizacji sportu niepełnosprawnych w oparciu o istniejącą bazę sportową. Po dokonaniu analizy grupy odbiorców przedsięwzięcia, licznych spotkaniach z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych (m. in. Fundacja Ducha, WTZ Arkadia, Toruńskie Stowarzyszenie Współpraca), utwierdziliśmy się w przekonaniu, że warto i trzeba podjąć wysiłek w kierunku zorganizowania cyklicznej imprezy sportowej odpowiadającej potrzebom środowiska osób niepełnosprawnych. Otwarcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu na niepełnosprawnych zmierza w perspektywie czasu do poprawy dostępności obiektów, tak aby areny sportowe nie były publicznymi tylko z nazwy. Toruńska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych jest kolejnym krokiem do celu tj. stworzenia warunków do uprawiania sportu przez niepełnosprawnych i to zarówno na szczeblu amatorskim jak i zawodowym.

 Pragniemy wypromować Toruń jako stolicę paraolimpiad w kraju. Celem naszej imprezy jest uświadomienie społeczeństwu, że osoby niepełnosprawne mają prawo do uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, sportowym odpowiednio do swoich potrzeb i zainteresowań, bez względu na status społeczny. Chcemy przeciwdziałać w obszarze wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych poprzez sport, który łączy ludzi; nie zaś traktowania tematu niepełnosprawności jako temat tabu. Program nasz zakłada udział w zawodach ludzi, którzy na co dzień zmagają się z pokonywaniem i zwyciężaniem samego siebie i swoich słabości.Olimpiada umożliwia niepełnosprawnym utrzymanie sprawności fizycznej, wzmocni poczucie własnej wartości osoby niepełnosprawnej oraz poprawi jej kondycję psychiczną. Pożądane oddziaływanie aktywności ruchowej na inwalidów określa funkcje sportu osób niepełnosprawnych. Coroczna organizacja owej paraolimpiady motywuje osoby niepełnosprawne do regularnych ćwiczeń.

GOŚĆ SPECJALNY
TEGOROCZNEJ
OLIMPIADY!! 🙂

SARA PACH

W poprzednich latach, zagrali dla nas:

Paweł Ejzenberg

Wokalista i klawiszowiec olsztyńskiego zespołu SHOWTIME. Finalista III edycji programu „Mam Talent” z 2010 roku.

Paraliż Band

Zespół ze stolicy naszego kraju,  grający barwną i słoneczną muzykę reggae.

Rafał 'Zwierzak' Zieliński

Wokalista, gitarzysta, aranżer, band leader, pochodzący z Bydgoszczy.