Kilka słów o tym czym się zajmujemy:

Celem naszego Stowarzyszenia jest stworzenie systemu aktywizującego osoby niepełnosprawne będących uczestnikami WTZ lub członkami innych stowarzyszeń i fundacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Ścisła współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi pozwoli dostosować niejako szyte na miarę w pełni zindywidualizowane programy dla każdego zgłaszającego się do nas po momoc. Stawiamy sobie za zadanie być dla tych organizacji w pełni darmowym uzupełnieniem kadrowym, który ma pomóc w przygotowaniu do rozpoczęcia kariery zawodowej. W toku realizacji działalności Stowarzyszenia nie możemy zapominać również o osobach nienależących w tym momencie do żadnej z działających organizacji, siedzących w domu pozostających biernymi zarówno zawodowo, ale może przede wszystkim, społecznie. Przywrócenie tych osób do społeczeństwa to misja daleko wykraczająca poza ramy naszego Stowarzyszenia Indywidualizm form pomocy to, naszym zdaniem, słowo klucz w odniesieniu do osób dotkniętych różnoraką ułomnością. Nasi podopieczni korzystają z pomocy wykwalifikowanej kadry, złożonej z doradcy zawodowego, wsparcia psychologicznego oraz instruktorów zawodów i osobistych asystentów, którzy tworzą indywidualne programy aktywizacji każdego z uczestników.

Jednakże, tylko połączenie zajęć służących aktywności społecznej czyli tzw. nauka przez zabawę da, naszym zdaniem, pełniejszy efekt i uczyni drogę do pełnego usamodzielnienia się łatwiejszą i przyjemniejszą. Wielką rolę do odegrania ma psycholog/pedagog. Praca w grupach mobilizuje i zaktywizuje nawet najbardziej wycofanych i zamkniętych w sobie. W sposób naturalny wytwarzają się liderzy, będący nierzadko podwójnymi autorytetami bo przecież elementami ich środowiska. Konieczność pomyślenia, zatrzymania się i w efekcie wyrażenia własnej opinii staje się się pierwszym krokiem w pokonaniu stresu związanego z wystąpieniami publicznymi czy rozmowami telefonicznymi przecież koniecznymi w dzisiejszym szalenie dynamicznym świecie. Wyciągnięcie ich spod opieki rodziców i rodziny i zaproponowanie nowego środowiska jest zbawienne terapeutycznie. Na koniec tego opisu musimy wspomnieć jeszcze o dwu naszym zdaniem istotnych kwestiach: radzenie sobie z komputerem i Internetem będącym wielkim oknem na świat jeśli tylko umiejętnie się z niego skorzysta oraz pomocy prawnej, biorąc pod uwagę złożoność ludzkich dramatów nie możemy o tym zapomnieć. Pomoc prawna i kurs komputerowy z elementami multimedialnymi stanowił będzie idealne dopełnienie tej kompleksowej obsługi naszych przyjaciół zgłaszających się do naszego Stowarzyszenia po pomoc.